Cynghorydd Leander Prescott

Image for Cynghorydd Leander Prescott

Rwyf wedi byw yn Gwaun Cae Gorwen ers bron i naw mlynedd ac yn mwynhau bod yn rhan o'r gymuned hon. Er fy mod wedi lled-ymddeol bellach, bûm yn gweithio ym maes iechyd meddwl ac rwy'n dal i fod yn angerddol am gefnogaeth o ansawdd da i bawb. Rwy'n arddwr brwd ac yn poeni am natur a chynaliadwyedd ein planed.