Cyngor Cymuned Gwaun Cae Gurwen wedi ei lleoli yn Nyffryn Aman uchaf, ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot; yn y gymuned mae pentrefi Gwaun Cae Gurwen, Brynaman Isaf, Cwmgors a Tairgwaith. 

200 mlynedd yn ôl, roedd yr ardal yng nghornel anghysbell o Sir Forgannwg, gyda dim ond ychydig o ffermydd a bythynnod gwasgaredig i'w gael, sy'n frith o amgylch ymyl y comin Gwaun cae Gurwen hanesyddol. Tyfodd y pentrefi ynghyd â datblygiad y diwydiant glo caled yn ystod y 19eg ganrif a'r 20fed ganrif. Cafodd hyn ei sbarduno gan adeiladu ffyrdd tyrpeg ar hyd Dyffryn Aman ac i Brynaman yn y 1800au cynnar, gan ei gwneud yn llawer haws i allforio glo a mwyn haearn allan o'r ardal. 

Er bod y pyllau glo lleol yn cau yn ystod ail hanner yr 20fed ganrif, mae'r gymuned yn llawn tystiolaeth o'i threftadaeth diwydiannol, o'r traphontydd rheilffordd ysblennydd o Gwaun Cae Gurwen i'r tai a chapeli a ymddangosodd pan oedd y gymuned mwyngloddio yn ei anterth.

Canolfan Cymunedol Cwmgors

Galwch i mewn i weld beth sy'n digwydd! ... READ MORE

Please contact us if you would like your event promoted here

... READ MORE

Community Centre, Rugby club, Library and much more...

If you have any events please contact us through our clerk. ... READ MORE

Sinema Brynaman

All the latest movies right on our doorstep.  2 screens and 3D films. bp-hall.co.uk ... READ MORE