Cynghoryddion


Image for Cynghorydd Andrea Lacey

Cynghorydd Andrea Lacey

Gwaun Cae Gurwen

Rhif Cyswllt: 07865 614279
Ebost Cyswllt: cllr.a.lacey@gcgcc.org.uk
Plaid Wleidyddol: Annibynnol
Ward: Gwaun-cae-gurwen
Swyddfa: Dim
Aelod o'r: 

 • Pwyllgor Efanc

Image for Cynghorydd Brian Davitt

Cynghorydd Brian Davitt

Cwmgors

Rhif Cyswllt: 07960 933048
Ebost Cyswllt: cllr.b.davitt@gcgcc.org.uk
Plaid Wleidyddol: Annibynnol
Ward: Cwmgors
Aelod o'r: 

 • Pwyllgor Iechyd a Diogelwch
 • Is-Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd
 • Pwyllgor Efanc
 • Pwyllgor Rheolaeth Canolfan Cymuned Cwmgors

Image for Cynghorydd Colin Petrie

Cynghorydd Colin Petrie

Cwmgors

Rhif Cyswllt: 07726 167971 
Ebost Cyswllt: cllr.c.petrie@gcgcc.org.uk
Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru
Ward: Cwmgors
Swyddfa: Swyddog Ariannol Cyfrifol
Aelod o'r: 

 • Is-Bwyllgor Asedau & Ystadau
 • Pwyllgor Cyllid
 • Pwyllgor Iechyd a Diogelwch
 • Pwyllgor Personél
 • Pwyllgor Polisi
 • Pwyllgor Efanc
 • Pwyllgor Rheolaeth Canolfan Cymuned Cwmgors
READ MORE >>

Image for Cynghorydd David Jones

Cynghorydd David Jones

Cwmgors

Rhif Cyswllt: 01269 826456
Ebost Cyswllt: cllr.d.jones@gcgcc.org.uk
Plaid Wleidyddol: Annibynnol
Ward: Cwmgors
Aelod o'r: 

 • Is-Bwyllgor Asedau & Ystadau
 • Pwyllgor Cyllid
 • Pwyllgor Personél
 • Pwyllgor Polisi
 • Pwyllgor Rheolaeth Canolfan Cymuned Cwmgors

Image for Cynghorydd Declan Keeley

Cynghorydd Declan Keeley

Cwmgors

Rhif Cyswllt: 07396 806607 
Ebost Cyswllt: cllr.d.keeley@gcgcc.org.uk
Plaid Wleidyddol: Annibynnol
Ward: Cwmgors
Swyddfa: 
Aelod o'r: 

 • Pwyllgor Cyllid
 • Pwyllgor Bioamrywiaeth
 • Pwyllgor Digwyddiadau
 • Pwyllgor Efanc
READ MORE >>

Cynghorydd Ellen Launchbury

Gwaun Cae Gurwen

Rhif Cyswllt: 07969 313720
Ebost Cyswllt: cllr.e.launchbury@gcgcc.org.uk
Plaid Wleidyddol: Annibynnol
Ward: Gwaun-cae-gurwen
Swyddfa: Dim
Aelod o'r: 

 • Pwyllgor Bioamrywiaeth
 • Pwyllgor Digwyddiadau
 • Pwyllgor Efanc

Image for Cynghorydd Ffion Lewis

Cynghorydd Ffion Lewis

Brynamman Isaf

Rhif Cyswllt: 077951 275430 
Ebost Cyswllt: cllr.ff.lewis@gcgcc.org.uk
Plaid Wleidyddol: Annibynnol
Ward: Brynaman Isaf
Swyddfa: Llywodraethwr Ysgol
Aelod o'r: 

 • Pwyllgor Bioamrywiaeth
 • Pwyllgor Digwyddiadau
 • Pwyllgor Cyllid (Gadeirydd)
 • Pwyllgor Personél
 • Pwyllgor Efanc
 • Llywodraethwr Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaun Cae Gurwen

Cynghorydd Kim Tanner

Brynamman Isaf

Rhif Cyswllt: 077395 903180
Ebost Cyswllt: cllr.k.tanner@gcgcc.org.uk
Plaid Wleidyddol: Annibynnol
Ward: Brynaman Isaf
Swyddfa: Dim
Aelod o'r: 

 • Pwyllgor Bioamrywiaeth
 • Pwyllgor Digwyddiadau
 • Is-Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd
 • Pwyllgor Personél

Image for Cynghorydd Leander Prescott

Cynghorydd Leander Prescott

Gwaun Cae Gurwen

Rhif Cyswllt: 07396 810989
Ebost Cyswllt: cllr.l.prescott@gcgcc.org.uk 
Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru
Ward: Gwaun-Cae-Gurwen
Swyddfa: Is-Gadeirydd
Aelod o'r: 

 • Is-Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd
 • Pwyllgor Bioamrywiaeth
 • Pwyllgor Digwyddiadau
 • Pwyllgor Personél
 • Pwyllgor Polisi
 • Pwyllgor Efanc (Gadeirydd)
 • Fforwm Pwyllgor Cyswllt CBSCNPT a Chynghorau Cymuned
 • Un Llais Cymru
READ MORE >>

Image for Cynghorydd Len Preece

Cynghorydd Len Preece

Tairgwaith

Rhif Cyswllt: 07726 960524
Ebost Cyswllt: cllr.l.preece@gcgcc.org.uk
Plaid Wleidyddol: Annibynnol
Ward: Tai'rgwaith
Aelod o'r: 

 • Is-Bwyllgor Asedau & Ystadau
 • Pwyllgor Cyllid
 • Pwyllgor Personél
READ MORE >>

Image for Cynghorydd Sonia Reynolds

Cynghorydd Sonia Reynolds

Brynamman Isaf

Rhif Cyswllt: 07949 428347
Ebost Cyswllt: cllr.s.reynolds@gcgcc.org.uk
Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru a Chyweithredol
Ward: Brynaman Isaf
Aelod o'r: 

 • Pwyllgor Digwyddiadau
 • Pwyllgor Efanc
READ MORE >>

Image for Cynghorydd Stacey Lane

Cynghorydd Stacey Lane

Gwaun Cae Gurwen

Rhif Cyswllt: 07491 971022
Ebost Cyswllt: cllr.s.lane@gcgcc.org.uk 
Plaid Wleidyddol: Annibynnol
Ward: Gwaun-Cae-Gurwen
Swyddfa: Llywodraethwr Ysgol
Aelod o'r: 

 • Pwyllgor Digwyddiadau
 • Pwyllgor Efanc
 • Llywodraethwr Ysgol Gynradd Tai'rgwaith

Image for Cynghorydd Sue Jordan

Cynghorydd Sue Jordan

Brynamman Isaf

Rhif Cyswllt: 01639 830836    
Ebost Cyswllt: cllr.s.jordan@gcgcc.org.uk
Plaid Wleidyddol: Plaid Cymru
Ward: Brynaman Isaf
Aelod o'r: 

 • Pwyllgor Iechyd & Diogelwch
 • Is-Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd
READ MORE >>

Image for Gadeirydd & Cynghorydd Sarah Thomas

Gadeirydd & Cynghorydd Sarah Thomas

Tairgwaith

Rhif Cyswllt: 07434 654457
Ebost Cyswllt: cllr.s.thomas@gcgcc.org.uk
Cyfryngau Cymdeithasol: Sarah4Society
Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru a Chydweithredol
Ward: Tai'rgwaith
Swyddfa: Gadeirydd, Llywodraethwr Ysgol & Clerc Dros Dro
Aelod o'r: 

 • Is-Bwyllgor Asedau & Ystadau
 • Is-Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd
 • Pwyllgor Bioamrywiaeth
 • Pwyllgor Cyllid
 • Pwyllgor Personél (Gadeirydd)
 • Pwyllgor Polisi
 • Pwyllgor Efanc
 • Llywodraethwr Ysgol Gynradd Tai'rgwaith
 • Panel Fferm Wynt Mynydd Y Betws
 • Fforwm Cyswllt CBSCNPT a Chynghorau Cymuned
 • Un Llais Cymru
READ MORE >>

A new venture in offering my various professional sound therapy therapies/teaching to a wider clientele. Improve your taste with us and own your perfect replica Rolex watch.