Tairgwaith > Cynghoryddion


Image for Cynghorydd Len Preece

Cynghorydd Len Preece

Tairgwaith

Rhif Cyswllt: 07726 960 524
Ebost Cyswllt: cllr.l.preece@gcgcc.org.uk
Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru
Ward: Tai'rgwaith
Swyddfa: Gadeirydd, Llywodraethwr Ysgol
Aelod o'r: 

 • Pwyllgor Cyllid
 • Pwyllgor Personél
 • Pwyllgor Cyfranogiad Efanc
 • Gweithgor Polisi
 • Pwyllgor Cyswllt Safle Gwaredu Pwllfawatkin
 • Mynydd Y Betws Wind Farm Panel Member
 • Pwyllgor Cyswllt CBSCNPT
 • Cyngor Dinas a Cymuned o Grwp Aman
 • Llywodraethwr Ysgol Gynradd Tairgwaith
READ MORE >>

Image for Cynghorydd Sarah Thomas

Cynghorydd Sarah Thomas

Tairgwaith

Rhif Cyswllt: 07434 654 457      
Ebost Cyswllt: cllr.s.thomas@gcgcc.org.uk
Cyfryngau Cymdeithasol: Sarah4Society
Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru
Ward: Tai'rgwaith
Swyddfa: Is-Gadeirydd
Aelod o'r: 

 • Pwyllgor Cyllid
 • Pwyllgor Personél
 • Pwyllgor Cyfranogiad Ieuenctid
 • Pwyllgor Goleuau Naddolig
 • Gweithgor Polisi
 • Gweithgor Iechyd & Diogelwch
 • Pwyllgor Cyswllt CBSCNPT
 • Pwyllgor Cyswllt Safle Gwaredu Pwllfawatkin
 • Cyngor Dinas a Cymuned o Grwp Aman
READ MORE >>