Tairgwaith > Cynghoryddion


Image for Cynghorydd Len Preece

Cynghorydd Len Preece

Tairgwaith

Rhif Cyswllt: 07726 960524
Ebost Cyswllt: cllr.l.preece@gcgcc.org.uk
Plaid Wleidyddol: Annibynnol
Ward: Tai'rgwaith
Aelod o'r: 

 • Is-Bwyllgor Asedau & Ystadau
 • Pwyllgor Cyllid
 • Pwyllgor Personél
READ MORE >>

Image for Gadeirydd & Cynghorydd Sarah Thomas

Gadeirydd & Cynghorydd Sarah Thomas

Tairgwaith

Rhif Cyswllt: 07434 654457
Ebost Cyswllt: cllr.s.thomas@gcgcc.org.uk
Cyfryngau Cymdeithasol: Sarah4Society
Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru a Chydweithredol
Ward: Tai'rgwaith
Swyddfa: Gadeirydd, Llywodraethwr Ysgol & Clerc Dros Dro
Aelod o'r: 

 • Is-Bwyllgor Asedau & Ystadau
 • Is-Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd
 • Pwyllgor Bioamrywiaeth
 • Pwyllgor Cyllid
 • Pwyllgor Personél (Gadeirydd)
 • Pwyllgor Polisi
 • Pwyllgor Efanc
 • Llywodraethwr Ysgol Gynradd Tai'rgwaith
 • Panel Fferm Wynt Mynydd Y Betws
 • Fforwm Cyswllt CBSCNPT a Chynghorau Cymuned
 • Un Llais Cymru
READ MORE >>

A new venture in offering my various professional sound therapy therapies/teaching to a wider clientele. Improve your taste with us and own your perfect replica Rolex watch.