Cynghorydd Sonia Reynolds

Image for Cynghorydd Sonia Reynolds

Rwyf newydd gael fy ethol i Gyngor Cymuned GCG, ar ôl gwasanaethu o'r blaen dros 15 mlynedd yn ôl. Ar hyn o bryd fi yw Cynghorydd Bwrdeistref y Sir ar gyfer Gwaun Cae Gurwen a Chwmgors. 

Gweithiais ochr yn ochr â'r Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Arwyn Woolcock yr aelod dros Frynaman Isaf a Thairgwath i gael y Cyngor Cymuned i gymryd drosodd Hen Ysgol y Glyn at ddefnydd y Gymuned. Bellach mae hon yn eiddo i Gyngor Cymuned GCG ac rwy'n awyddus i weithio ar Gyngor GCG i gael y defnydd gorau o'r adeilad ar gyfer cymuned Brynaman Isaf.  

Rydw i wedi byw gyda fy nheulu yn Nhairgwaith am 37 mlynedd. Aeth ein mab i Lots of Tots ac yna Ysgol Gynradd GCG. Rwy'n aelod sefydlu o Ganolfan Maerdy lle bûm yn cymryd rhan am 32 mlynedd. 

Rwyf wedi ymrwymo i weithio er budd ein cymunedau ac rwy'n canolbwyntio'n benodol ar helpu ein pobl ifanc ar yr adeg hon.

A new venture in offering my various professional sound therapy therapies/teaching to a wider clientele. Improve your taste with us and own your perfect replica Rolex watch.